ASC Plus đang là đối tác đồng hành của hơn 500 doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Với kinh nghiệm làm việc tích luỹ trong nhiều năm qua, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp đóng thuế ít nhất và có lợi nhuận nhiều nhất.

Với ý thức cao về trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức với khách hàng. Chúng tôi luôn tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và các cam kết.

Trên mỗi hợp đồng, chúng tôi đều có điều khoản cam kết bảo mật thông tin tài chính doanh nghiệp.

Công tác quản trị tài chính kế toán, thuế và BHXH trong doanh nghiệp hết sức quan trọng với các startup. Vì vậy, hãy tận dụng kinh nghiệm và năng lực của những chuyên gia tài chính kế toán đang phục vụ cho hàng trăm doanh nghiệp để làm điểm tựa, giúp doanh nghiệp phát triển.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN CƠ BẢN

400.000 đồng / tháng


– Tư vấn sử dụng hoá đơn đầu ra đầu vào;

– Nhận hoá đơn chứng từ tận nơi;

– Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng;

– Lập báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý;

– Đại diện doanh nghiệp làm viêc với cơ quan thuế;

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

800.000 đồng / tháng


– Tư vấn sử dụng hoá đơn đầu ra đầu vào;

– Nhận hoá đơn chứng từ tận nơi;

– Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng;

– Lập báo cáo sử dụng hoá đơn hàng quý;

– Lập phiếu thu – chi – xuất nhập kho;

– Làm sổ sách theo quy định hiện hành;

– Lập báo cáo tài chính cuối năm;

– Lập quyết toán thuế TNDN + TNCN;

– Lập quyết toán hoá đơn cuối năm;

– Đại diện doanh nghiệp làm viêc với cơ quan thuế;

Tuổi trẻ, ngại gì mà không thay đổi tư duy!

Hãy lựa chọn cách thức liên lạc ưa thích của bạn!