Bảng báo giá eHoaDon Bkav


Tên gói cước Số lượng Giá tiền (VNĐ)

eHD-200

200

180,000 đồng

eHD-500

500

360,000 đồng

eHD-1000

1,000

560,000 đồng

eHD-2000

2,000

850,000 đồng

eHD-3000

3,000

1,200,000 đồng

eHD-5000

5,000

1,800,000 đồng 

eHD-7000

7,000

2,400,000 đồng

eHD-10000

10,000

2,900,000 đồng

eHD-15000

15,000

4,000,000 đồng 

eHD-20000

20,000

5,100,000 đồng 

eHD-Max

> 20,000

250 đồng / 1 hóa đơn 

Yêu cầu báo giá chi tiết


Tuổi trẻ, ngại gì mà không thay đổi tư duy!

Hãy lựa chọn cách thức liên lạc ưa thích của bạn!